Driva framtiden


PANECO grundades 1994 i Sverige och har verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien. Vi utvecklar, levererar och driver valfritt ellagring och förnybara kraftlösningar för att möta den snabbt växande efterfrågan på förnybar kraftproduktion.

Sol- och vindkraft förväntas skapa en efterfrågan på energilagring i nätet som når 160 GWh per år till 2030. PANECO är redo att bidra till omställningen av förnybar energi.

PANECO tillhandahåller kompletta livscykellösningar och flexibelt styrsystem som kan skalas för att möta denna efterfrågan:

 FlexGrid™

Modular Battery Energy Storage Systems for Commercial and Industrial users. from 300KWh to 1.5KWh per stack with flexible conversion and application support.


More Details

 PowerGrid™

Battery Energy Storage Systems with innovative battery management systems developed with recyclability and resiliency as a priority.


More Details

Service plans for long term peace of mind.

Operations and maintenance services, extended warranty coverage or BESS-as-a-service with guaranteed service levels.

Mer


Vi är redo att hjälpa till.

se våra huvudsakliga aktivitetscenter nedan:

Paneco kan bygga och leverera en 30MW till 300MW BESS på 150 dagar eller mindre, med det minsta fotavtrycket i branschen. 

Ingen konkurrent kan matcha vår tekniska och tillverkningsförmåga.


Mer